Àlcalis inorgànics

- Nov 28, 2016 -

Amarga, solució d'Hidròxid de calci poden causar decoloració del material d'indicadors específics (com per exemple al seu torn el foc blau i fenolftaleïna torn vermell i així successivament) i valors de PH superiors a 7. Anió és tot ionitzen en ions hidroxil aquosa, reacciona amb àcids forma sals i aigua. Típics àlcalis com Amina (incloent-hi amoníac), sosa càustica (Hidròxid de sodi) i la calç apagada (Hidròxid de calci). Base en general es refereix al concepte de proporcionar materials electrònics, substàncies o acceptar un protó.

Un parell de:Sals inorgàniques Següent:Inorgànics àcids inorgànics