Inorgànics àcids inorgànics

- Nov 28, 2016-

Una classe de compostos poden ionitzen per produir h General aquosa, en comparació amb una base. En medi aquós àcid clorhídric, àcid sulfúric, àcid nítric quan ionitzats, anionic (àcid) no són els mateixos, però la cació resultant (h) és el mateix, perquè estiguin comuns lloc en la naturalesa, com Agra; per dissoldre molts metalls poden convertir blau foc vermell i així successivament. Àcid clorhídric una definició: ionització en aquoses d'ions d'hidrogen cationic són tots els compostos (com l'àcid sulfúric). En la majoria d'aquestes substàncies solubles en aigua, alguns, com el silicat, insoluble en aigua. Solucions aquoses d'àcids en general pot part conductiu àcid en l'aigua existeix en forma de molècules, no conductores; part de l'acidesa en aigua per ions positius i negatius, elèctricament conductors.

Un parell de:Àlcalis inorgànics Següent:Òxids inorgànics