Sals inorgàniques

- Nov 28, 2016-

Clorur de sodi alcalins i neutre producte, formada per ions metàl·lics (consisteix en ions d'amoni) i formar anions. Sal química es divideix en tres categories, és la sal: senzill de ions metàl. lics (consisteix en ions d'amoni) i ions no metàl·lics; sals: els ions metàl. lics (consisteix en ions d'amoni) no metàl·lics ions, ions d'hidrogen, i que àlcali sals: els ions metàl. lics (consisteix en ions d'amoni), l'ió hidròxid i ions no metàl·lics. Sal és una font important material per a la indústria química, es pot fer en clor, sodi, ash sosa (carbonat de sodi), bicarbonat sòdic (bicarbonat de sodi, bicarbonat de sodi), Hidròxid de sodi (càustica sodi, Hidròxid de sodi) i àcid clorhídric...

Un parell de:nanopartícules de plata Següent:Àlcalis inorgànics