Inorgànic Hidròxid de sodi

- Nov 28, 2016 -

Hidròxid de sodi Hidròxid de sodi anhidre pur és un sòlid blanc translúcid i cristal • lina. Hidròxid de sodi és fàcilment soluble en aigua, la solubilitat augmenta amb la temperatura, pot donar molta calor quan es va dissoldre. Seva solució aquosa amb un sentit d'amargor i cremós, la solució és fortament alcalina, té tota la base comuna. Sosa càustica mercat líquid i sòlid de dues maneres: blanc pur sòlida sosa càustica, granel, fulls, barres, granulars, trencadís; pura sosa càustica líquid és un líquid incolor transparent. Hidròxid de sodi soluble en etanol, glicerol, però insoluble en èter dietil, acetona, amoníac. Fibres, pell, vidre, ceràmica i altre corrosió, dissoldre diluït o concentrat solució produirà calor; i reacció de neutralització àcid inorgànic pot produir molta calor i genera les sals corresponents i metalls, nonmetals Bor i silici, alumini, i el zinc reacció deixen anar hidrogen i realitza com ara el clor, bromur, iode Disproportionation es produeix. Precipitació dels ions metàl·lics aquoses com hidròxids; es produeix la reacció de saponificació d'oli, genera les corresponents sals de sodi dels àcids orgànics i alcohols, que és el principi de l'oli sobre tela.

Un parell de:Substància Inorgànica anomenat Següent:Introducció de substàncies inorgàniques