Síntesi de nanopartícules d'or

- Apr 25, 2017-

Hi ha molts subtipus de nanopartícules d'or en funció de la grandària, la forma i propietats físiques (Figura 2). Les nanopartícules d'or són estudiats més primerenques nanoesferes d'or (encara que no exactament esfèriques en un sentit estricte). Posteriorment, tots s'han reportat nanopilares, nanocàpsules, i nano-caixes. Un altre tipus de nanopartícules a força d'or, amb excel·lents propietats de dispersió Raman millorada de superfície (denominat "SERS nanopartícules"), també serà discutit en aquesta revisió. En el següent text, el terme "nanopartícula (s) d'or" es referiran a una col·lecció de tots aquests subtipus i el subtipus de nanopartícules d'or utilitzades en cada estudi s'especificarà quan sigui possible. Amb el desenvolupament continu de les tècniques de síntesi de les últimes dues dècades, la majoria d'aquestes nanopartícules d'or es poden produir ara amb la distribució de mida ben controlada, de vegades amb impressionant precisió (per exemple, els nano-caixes).

Un parell de:Els mecanismes biològics d'Or de nanopartícules radiosensibilización Següent:Les nanopartícules d'or: Propietats Òptiques