Preparat electroquímicament Plata Nanoflakes I Nanocables

- Feb 22, 2017 -

abstracte

Informem sobre la síntesi electroquímica de nanoflakes de plata i nanobastones. Les nanoestructures es preparen per reducció potenciostático de ions de plata en els elèctrodes de grafit pirolític altament orientat de solució d'acetonitril que conté àcid mercaptopropiónico. L'àcid mercaptopropiónico absorbeix immediatament a la plata dipositada i afecta el creixement addicional del metall. A causa de diferències en l'adsorció de molècules de tiol en diverses facetes cristal·logràfics de plata algunes direccions de creixement són afavorides i alguns estan prohibits. En conseqüència, la plata dipositada forma estructures de vareta i làmines que es distribueixen en la superfície HOPG.

paraules clau

  • Les nanopartícules de plata;

  • nanorods;

  • nanocables;

  • nanoplacas;

  • La deposició de metalls;

  • adsorció de tiol


Un parell de:Nova parabrisa de VW reflecteix la calor, es descongela el gel sense cables de filaments Següent:Les tintes conductores i pasta de negocis: tot està canviant